Bí quyết bán hàng hay

larger_xlu1436365406

BÍ QUYẾT BÁN HÀNG Khách hàng hỏi “ớt có cay không”, thì trả lời sao bây giờ?       Những người bán ớt sẽ luôn gặp phải câu hỏi như thế này, “ớt của anh (chị) có caykhông?”, gặp câu hỏi như thế thì phải trả lời sao đây …