Linux Hosting

Linux Hosting

 • SINH VIÊN

  36.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:300 MB
  • Băng thông/ Tháng:5 GB
  • FTP Account: 

   1

  • MySQL:0
  • Addon domain:0
  • Subdomain:3
  • Alias/Park Domain:3
  • Email POP3/webmail:10
  432.000 / Năm

   

 • CÁ NHÂN

  63.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:600 MB
  • Băng thông/ Tháng:10 GB
  • FTP Account: 

   1

  • MySQL:1
  • Addon domain:0
  • Subdomain:5
  • Alias/Park Domain:5
  • Email POP3/webmail:15
  756.000 / Năm

   

 • CÁ NHÂN+

  90.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:800 MB
  • Băng thông/ Tháng:15 GB
  • FTP Account: 

   2

  • MySQL:2
  • Addon domain:1
  • Subdomain:15
  • Alias/Park Domain:15
  • Email POP3/webmail:25
  1.080.000 / Năm

   

 • DOANH NGHIỆP

  135.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:1.1 GB
  • Băng thông/ Tháng:20 GB
  • FTP Account: 

   4

  • MySQL:4
  • Addon domain:3
  • Subdomain:20
  • Alias/Park Domain:20
  • Email POP3/webmail:40

   

 • T.MẠI ĐIỆN TỬ

  160.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:1.5 GB
  • Băng thông/ Tháng:30 GB
  • FTP Account: 

   5

  • MySQL:5
  • Addon domain:4
  • Subdomain:25
  • Alias/Park Domain:25
  • Email POP3/webmail:50

   

 • T.MẠI ĐIỆN TỬ+

  210.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:2 GB
  • Băng thông/ Tháng:50 GB
  • FTP Account: 

   7

  • MySQL:7
  • Addon domain:6
  • Subdomain:35
  • Alias/Park Domain:35
  • Email POP3/webmail:70

   

 • BÁN CHUYÊN NGHIỆP

  250.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:3 GB
  • Băng thông/ Tháng:80 GB
  • FTP Account: 

   8

  • MySQL:8
  • Addon domain:7
  • Subdomain:40
  • Alias/Park Domain:40
  • Email POP3/webmail:80

   

 • CHUYÊN NGHIỆP

  380.000 đ
  /THÁNG
  • Dung lượng lưu trữ:5 GB
  • Băng thông/ Tháng:150 GB
  • FTP Account: 

   10

  • MySQL:10
  • Addon domain:9
  • Subdomain:60
  • Alias/Park Domain:60
  • Email POP3/webmail:100